Czy chcesz zamówić usługę?

Skontaktuj się z nami!


 

Numer kontaktowy

0000-0000-000

Nasza jakość

Nasza Polityka Jakości została określona przez Zarząd Spółki i jest stosowana we wszystkich komórkach organizacyjnych poprzez realizację celów określonych w Księdze Zarządzania Jakością. Stanowi ona dyrektywę dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Naszą misją jest:

Świadczyć najwyższej jakości usługi,
umożliwiając wszystkim klientom jak najlepszą realizacje ich zamierzeń,
a przedsiębiorstwu stabilny rozwój.

Realizacje powyższej misji wspiera obowiązująca Polityka Jakości. Zarząd, kierownictwo oraz pracownicy deklarują pełne zaangażowanie na rzecz spełniania oczekiwań wszystkich naszych Klientów w zakresie świadczonych usług ochrony fizycznej i technicznej oraz usług szkoleniowych, jak również innych wymagań dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

W każdej dziedzinie naszej działalności dążymy do ciągłego usprawniania przez doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Od dnia 01.08.2000r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 pierwotnie nadany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku zgodnie z edycją normy ISO 9001:1994 - w zakresie Technicznej i Fizycznej Ochrony Osób i Mienia.

W 2003 r. zakres Certyfikacji został poszerzony o szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia, natomiast w 2008 o usługę kompleksowego utrzymania czystości. W 2008r. przedsiębiorstwo podjęło także starania w zakresie uzyskania Certyfikatu z zakresu środowiskowych norm ISO oraz Bhp, jednakże decyzją zarządu działania te zostały wstrzymane. W 2009r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KARABELA” Sp. z o.o. odbył się audit certyfikacyjny (w zakresie systemów jakości ISO oraz AQAP) przeprowadzony przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania z Warszawy. W wyniku sprawdzenia skuteczności wdrożenia systemu Firma nasza otrzymała akredytację ZSJiZ. 

Aktualnie Przedsiębiorstwo nasze posiada akredytację Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) działającego w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, w niżej wymienionym zakresie:

  • zgodnie z ISO 9001:2008
    Fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia. Szkolenie w zakresie ochrony osób i mienia. Kompleksowe utrzymanie czystości.
  • zgodnie z AQAP 2120:2009

Kontakt

Wybierz biuro
Rejonowe

P.W. "Karabela" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 28 22

fax 15 8222 88 79

Kontakt