Czy chcesz zamówić usługę?

Skontaktuj się z nami!


 

Numer kontaktowy

0000-0000-000

OCHRONA FIZYCZNA

/files/photo/fotolia_69138217_subscription_monthly_m.jpg

Usługi ochrony fizycznej realizujemy poprzez posterunki stałe, posterunki doraźne, patrole, obchody. Elementy taktyczne systemu ochrony dopasowujemy do danego obiektu, po szczegółowej analizie poziomu zagrożenia. Opracowujemy także całość dokumentacji ochronnej obiektu (plany ochrony, tabele posterunków, regulaminy kontroli ruchu osobowego, towarowego itp.) Dotychczas opracowaliśmy ponad 70 planów ochrony obiektów.

Chronimy  obiekty o różnorodnej specyfice, m.in.:

Dysponujemy aktualną wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie osób i mienia oraz w zakresie nowoczesnych systemów zabezpieczania obiektów. Posiadamy własny Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr PW KARABELA. W trakcie zatrudnienia, nasi pracownicy są szkoleni z zakresu: podstawowych zasad ochrony, znajomości technik samoobrony, przepisów BHP i przeciwpożarowych, posługiwanie się środkami wsparcia technicznego i środkami przymusu bezpośredniego, zasad udzielania pierwszej pomocy. Dbając o rozwój  kadry pracowniczej organizujemy cykliczne treningi strzeleckie.

Obecnie zatrudniamy ponad 700 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W procesie rekrutacji pracowników szczególny nacisk kładziemy na ich predyspozycje tj. niekaralność, odpowiedzialność, samodyscyplinę, stanowczość, zdecydowanie, uczciwość, rzetelność, sprawność fizyczną oraz wysoką kulturę osobistą. Wszyscy pracownicy posiadają jednolite, estetyczne umundurowanie oraz identyfikatory służbowe.

Zatrudniamy Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Zapewniamy profesjonalne wyposażenie pracowników ochrony takie jak:

-            bezprzewodowe środki łączności niezbędne do wykonywania usługi tj. radiotelefony, telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe,

-            broń palna oraz środki przymusu bezpośredniego: kajdanki, RMG, pałki służbowe itp.

-            przyciski antynapadowe, GPS, noktowizory, kamery samochodowe,

-            Systemy Kontroli Pracy pracowników ochrony (Active Guard, Patrol)

-            inne środki: latarki, materiały biurowe, dokumentacja  służbowa itp.,

 

W ramach usługi ochrony oferujemy także:

-            całodobowe wsparcie ochrony fizycznej przez Patrol Interwencyjny (w Rejonach działania) i dyżurnych Centrum Monitorowania,

-            ubezpieczenie OC naszego przedsiębiorstwa z tytułu prowadzonej działalności,

-            instalację systemów zabezpieczeń technicznych (telewizji przemysłowej, antywłamaniowych, antynapadowych itp.) będących istotnym uzupełnieniem ochrony fizycznej obiektów;

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt

Wybierz biuro
Rejonowe

P.W. "Karabela" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 28 22

fax 15 8222 88 79

Kontakt