Czy chcesz zamówić usługę?

Skontaktuj się z nami!


 

Numer kontaktowy

0000-0000-000

Systemy zabezpieczeń elektronicznych

/files/photo/07_2.jpg

W oparciu o posiadane wieloletnie doświadczenie i rozwiniętą bazę techniczną, możemy zaproponować szeroki zakres usług w zakresie montażu systemów zabezpieczeń elektronicznych. W naszej ofercie znajdują się: 

 

1. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Elementem nadzorczym jest centrala alarmowa, która odbiera i weryfikuje informację otrzymywaną z czujników ruchu rozmieszczonych na chronionym obiekcie. Bardziej zaawansowane centrale alarmowe współpracują także z innymi systemami np. z automatyką domu.

Do wykrywania obecności  intruza służy szereg czujników, najbardziej popularne to:

  • Czujnik PIR – pasywny czujnik podczerwieni  wykrywający ruch,
  • Czujnik PIR+MW – czujnik dualny wykrywający ruch przy wykorzystaniu dwóch niezależnych zjawisk fizycznych: podczerwieni i fal mikrofalowych,
  • Czujnik magnetyczny – wykrywający przemieszczenie się dwóch magnesów względem siebie. Urządzenie to montuje się na drzwiach lub oknach,
  • Czujnik zbicia szkła – urządzenie wyposażone w mikrofony rejestrujące tony niskie i wysokie towarzyszące tłuczeniu szkła,
  • Ręczne przyciski – występują w formie pilotów bądź przycisków na stałe montowanych. Wciśnięcie przycisku generuje dowolny sygnał np. napad/pożar/potrzebna pomoc medyczna lub inny.

Urządzenia oraz okablowanie zabezpieczone są na wypadek sabotażu (przecięcie przewodu lub otwarcie urządzenia alarmowego generuje alarmowy komunikat sabotażowy). Czujniki alarmowe mogą być wyposażone w technologię wykrywającą ich zasłonięcie. Całość systemu zasilana jest z dwóch źródeł : głównego i awaryjnego.

Zainstalowany na danym obiekcie system alarmowy można podłączyć do Centrum Monitorowania. Stosowane przez nas urządzenia nadawcze przesyłają sygnał wykorzystując  łączność telefoniczną, radiową, GPRS lub GSM.

 

2. Systemy Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Głównym elementem systemu CCTV jest urządzenie rejestrujące (komputer/serwer, rejestrator cyfrowy).  Urządzenie to umożliwia wizualizację i archiwizację zdarzeń z zainstalowanych kamer, udostępnia również te materiały przy wykorzystaniu sieci internetowej. Co za tym idzie, dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca w którym posiadamy dostęp do Internetu.

Kamery możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • kamery stacjonarne – są zainstalowane na stałe i obserwują newralgiczne obszary,
  • kamery obrotowe -  te kamery można przemieszczać 360 stopni w poziomie oraz 180 stopni w pionie oraz dokonywać zbliżeń. Umożliwia to obserwację dużych obszarów. Kamery te mogą również obserwować sekwencyjnie zaprogramowane wcześniej obszary „poruszać się po tak zwanej trasie obserwacji”.

Zapis z kamer odbywa się na twardych dyskach. Długość zapisu uzależniona jest od wielkości dysków oraz ich ilości. Zapis realizowany może być na kilka sposobów: ciągle, po wykryciu ruchu, według harmonogramu. Najstarsze materiały zarejestrowane na dysku twardym są kasowane, a w ich miejsce nagrywane są nowe – zapis nie wymaga obsługi ze strony użytkownika.

Nowe systemy CCTV oferują również opcję logiki, która może być wykorzystywana do szeregu rozwiązań  np.: potrafią zliczać ilość osób wchodzących do budynku, potrafią sprawdzać przy których półkach sklepowych klienci przemieszczają się najczęściej,  obserwują pozostawione przedmioty itp.

 

3. Systemy Kontroli Dostępu (SKD)

System taki składa się z kontrolerów przejścia, których zadaniem jest nadzór nad ruchem w danym obszarze. Odczyt danych osobowych w systemie realizowany jest przez odpowiedni czytnik. Czytnik taki może odczytywać dane poprzez np. wprowadzenie kodu dostępu, zbliżenie karty identyfikacyjnej, weryfikację indywidualnych własności biometrycznych (odcisk palca, kształt dłoni, mapa cieplna twarzy itp.).

Kontroler przejścia po odebraniu sygnału z czytnika decyduje czy dana osoba jest upoważniona do wejścia na dany obszar. Jeżeli tak, zwalniane są elementy blokujące wejście (bramki obrotowe, elektrozaczepy, szlabany), w razie odmowy dostępu elementy blokujące pozostają zamknięte, ewentualnie generowane są sygnały informujące o próbie wejścia przez nieupoważnioną osobę. System umożliwia również przekazanie informacji ile osób znajduje się w danych obszarach zakładu, co może być niezwykle pomocne np. w sytuacji ewakuacji.

Systemy takie często łączy się z systemami kontroli czasu pracy, co pozwala zweryfikować czy i o której godzinie pracownik rozpoczął pracę.

 

4. Systemy Kontroli Obwodowej

Jeden z najnowocześniejszych systemów ochrony obiektów. System polega na montażu wzdłuż granic obiektu (np. na siatce) kabla sensorycznego lub wkopaniu w ziemię systemu opartego o detekcję elektromagnetyczną. Naruszenie kabla bądź pola powoduje alarm. System jest całkowicie niewidoczny, znajduje zastosowanie w każdym typie gruntu, na każdej długości obwodu, w każdym obiekcie i na każdym terenie.

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiadamy doświadczenie w montażu systemów kontroli obwodowej.

 

5. Systemy antykradzieżowe

Systemy antykradzieżowe znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju obiektach handlowych takich jak butiki, sklepy muzyczne, a nawet hipermarkety.

Możliwość zabezpieczenia praktycznie każdego produktu metkami lub plastikowymi klipsami przyczynia się do znacznej redukcji strat z kradzieży. Metka lub klips są wykrywane w bramce bez względu na ich ułożenie czy szerokość przejścia. W pobliżu klientów mogą być umieszczone nawet te towary, które tradycyjnie są eksponowane w zamkniętych witrynach. Niezawodność tych systemów pozwala w znacznie większym stopniu skoncentrować się na obsłudze klientów, wpływając jednocześnie na wzrost skutecznej sprzedaży i poprawę organizacji pracy.

 

6. Monitoring pojazdów GPS

Nowoczesne systemy Monitorowania Pojazdów GPS obecnie funkcjonują w prawie każdym przedsiębiorstwie. Dla naszych Klientów proponujemy rozwiązania sprzętowe i logistyczne firmy Tekom.

Urządzenie nadawczo odbiorcze zainstalowane w pojeździe odbiera dane: z satelit, z czujników zainstalowanych w baku pojazdu, z szyny CAN ewentualnie z przycisków napadowych. Pozwala to na zlokalizowanie obecności pojazdu, wykryciu kradzieży paliwa, próby uprowadzenia pojazdu itp.

Oprogramowanie zarządzające flotą pojazdów umożliwia generowanie szeregu raportów, a tym samym na nadzór nad pojazdami.

System może okazać się pomocny również w momencie kradzieży auta. Umożliwia przekazanie policji miejsca, w którym pojazd się znajduję lub punktu, w którym po raz ostatni zarejestrowano obecność skradzionego pojazdu.

 

7. Systemy antynapadowe

System składa się z: radiolinii antynapadowej, pilotów antynapadowych oraz urządzenia monitorującego.

Rozwiązanie to szczególnie przydatne jest w sytuacjach wystąpienia: zagrożenia życia, utraty zdrowia, wystąpienia okoliczności typu pożar, napad, wymuszenie, ponieważ sygnał z tego systemu jest przekazywany za pośrednictwem dyżurnego Centrum Monitorowania do służb medycznych i ratowniczych. 

 

8. Inne rozwiązania z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń mienia – domofony, szlabany, bramki obrotowe, siłowniki do bram, systemy dźwiękowe, depozyty kluczy, systemy p.poż. itp.

Zapewniamy bezpłatnie:

  • doradztwo w zakresie systemów alarmowych,
  • pomoc w doborze optymalnego sposobu ochrony,
  • kosztorys systemu alarmowego.

Oferujemy możliwość dzierżawy systemów zabezpieczeń elektronicznych. Dla stałych klientów proponujemy korzystne rabaty.

Chcesz szybko zlecić wycenę lub wizytę doradcy technicznego?
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Kontakt

Wybierz biuro
Rejonowe

P.W. "Karabela" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 28 22

fax 15 8222 88 79

Kontakt