Czy chcesz zamówić usługę?

Skontaktuj się z nami!


 

Numer kontaktowy

0000-0000-000

Ochrona imprez

/files/photo/4.jpg.jpg

 

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w ochronie i zabezpieczaniu porządku podczas imprez masowych.

Corocznie ochraniamy kilkaset imprez sportowych, kulturalnych, zakładowych i innych, w tym imprez o podwyższonym ryzyku. Posiadamy przeszkolone kadry kierowników ds. bezpieczeństwa, pracowników służb porządkowych i informacyjnych.

Dysponujemy własnym wyposażeniem (środki przymusu bezpośredniego, środki łączności bezprzewodowej, ręczne wykrywacze metalu, środki ochrony osobistej, inne). Pracownicy są odpowiednio oznakowani. 

Na życzenie Zleceniodawcy sporządzamy niezbędną dokumentację, taką jak: pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem. 

Kontakt

Wybierz biuro
Rejonowe

P.W. "Karabela" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 28 22

fax 15 8222 88 79

Kontakt