Czy chcesz zamówić usługę?

Skontaktuj się z nami!


 

Numer kontaktowy

0000-0000-000

Monitoring + Grupy interwencyjne

/files/photo/05.jpg

Monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z reakcją grup interwencyjnych jest obecnie skuteczną metodą ochrony mienia przy stosunkowo niskiej cenie. Obecnie świadczymy usługę monitorowania sygnałów alarmowych w ponad 4000 obiektów.

Zasada działania monitoringu polega na odbieraniu za pośrednictwem Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego (USI), sygnałów przychodzących z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego u Klienta.

W zależności od systemów zainstalowanych w obiektach chronionych informacje napływające mogą sygnalizować np.:

 • napad – gdy użytkownik systemu wciśnie przycisk antynapadowy,
 • włamanie – gdy naruszona zostanie strefa dozorowana przez system alarmowy,
 • sabotaż systemu – gdy zniszczone zostaną np. sygnalizatory zewnętrzne,
 • pożar – gdy użytkownik posiada czujniki przeciwpożarowe,
 • pomoc medyczna – gdy użytkownik wciśnie przycisk wzywający pomoc,
 • braku zasilania i inne.

Nad przychodzącymi informacjami z systemów alarmowych czuwa całodobowo dyżurny (USI), który przekazuje Grupie interwencyjnej polecenia sprawdzenia obiektu, w razie konieczności dodatkowo powiadamia stosowne służby np. Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. Dodatkowo wszelkie zdarzenia są rejestrowane i archiwizowane z możliwością ich odtworzenia na życzenie Klienta. 

Nasi Klienci mają możliwość podglądu zapisu zdarzeń z obiektu poprzez dedykowaną stronę www.

Do zadań Grup Interwencyjnych należy podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach alarmowych oraz działania prewencyjne, np. patrolowanie obiektów, obszarów, osłona miejsc zdarzeń. Grupy Interwencyjne posiadają następujące wyposażenie: pojazdy służbowe wyposażone w GPS, co umożliwia ich całodobową lokalizację, środki łączności wewnętrznej zewnętrznej, broń palną i środki przymusu bezpośredniego, środki ochrony osobistej, środki pierwszej pomocy i inne (latarki, urządzenia rejestrujące itp.).

Obsługę w zakresie montażu systemów zabezpieczeń elektronicznych zapewniamy poprzez sieć własnych Biur Terenowych, przy których funkcjonują Działy Techniczne świadczące pełen zakres usług. W razie wykrycia uszkodzeń systemów oferujemy serwis techniczny w ciągu 24 godzin.

Zapewniamy bezpłatne:

 • doradztwo w zakresie systemów alarmowych,
 • pomoc w doborze optymalnego sposobu ochrony,
 • kosztorys systemu alarmowego,
 • w przypadku podłączenia obiektu z istniejącym systemem alarmowym oferujemy bezpłatny przegląd zainstalowanego systemu przed podłączeniem obiektu do monitorowania

W ramach abonamentu gwarantujemy:

 • całodobowy monitoring systemu,
 • działania załóg interwencyjnych na uzasadnione wezwania alarmowe,
 • odbierani sygnałów testowych z obiektu, 
 • kontrolę załączeń i wyłączeń systemu,
 • powiadamianie wskazanych przez Państwa osób o zaistniałym zdarzeniu alarmowym,
 • bezpłatną ochronę fizyczną obiektu przez pierwszą godzinę od sygnału alarmowego w przypadku stwierdzenia włamania,
 • prowadzenie i udostępnianie bazy danych zdarzeń z obiektu,
 • prewencyjne oznakowanie obiektu chronionego,
 • całodobowy kontakt z USI.

Całodobowa pomoc

Dla naszych Klientów działa całodobowy numer alarmowy, pod który można dzwonić z każdym pytaniem i wątpliwością dotyczącą działania systemu alarmowego. Pod numerem tym należy zgłaszać przypadki, gdy obiekt będzie na dłużej, niż zwykle w stanie czuwania (wakacje, wyjazdy urlopowe) bądź gdy będzie włączane czuwanie później niż zwykle (remont sklepu, remanent itp.).

Ceny

Cena abonamentu usługi monitorowania zależy od wielu czynników, są to:

 • lokalizacja obiektu,
 • stopień ryzyka obiektu na kradzieże,
 • sposób zabezpieczenia (kraty, rolety, witryny, drzwi itp.),
 • a także od wielkość (mały punkt usługowy, sklepik, hurtownia, pawilon, apteka, domek rodzinny itp.).

Kontakt

Wybierz biuro
Rejonowe

P.W. "Karabela" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 28 22

fax 15 8222 88 79

Kontakt