Inspektor ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. P.W. „KARABELA” Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, iż obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Magdalena Wróblewska. Wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem adresu mailowego: iodo@karabela.com.pl, bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku lub pod nr tel. 510 152 702.