Reklamacje

Reklamacje prosimy kierować na adres siedziby firmy: Ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 28 22, fax. 15 822 88 79 e-mail: biuro@karabela.com.pl