Praca

Dostępne oferty pracy

Pracownik ochrony

Opis

Poszukujemy pracowników ochrony z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (wymóg konieczny) zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji i odbyciem kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony.

Miejscowości, których dotyczy oferta Łukowie, Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Kraśniku oraz Opolu Lubelskim i Lublin.

Kontakt mailowy – lublin@karabela.com.pl, telefon do biura (81) 534-12-61, 508-197-592,

Nie będą rozpatrywane CV bez umieszczenia klauzuli zgody. Klauzula zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. Tarnobrzeg dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro­ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/461WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da­nych) dalej RODO”.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.