Oferta

Ochrona fizyczna

Montaż zabezpieczeń technicznych

Monitoring z interwencją

Wideopatrol

Sprzątanie obiektów

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Dlaczego My?

     Klienci korzystający z naszych z usług osiągają następujące korzyści:

  • redukcję oraz kontrolę kosztów, m.in.: koszty zatrudnienia, umundurowania i wyposażenia pracowników, zakupu i obsługi pojazdów, obsługi kadrowej, nadzoru itp.
  • dostęp do profesjonalnej wiedzy wynikającej z blisko 30-letniego doświadczenia, popartego certyfikatami i referencjami naszych kontrahentów
  • zwolnienie własnych zasobów kadrowych i finansowych do realizacji innych zadań
  • dostęp do nowoczesnych technologi oraz wsparcie logistyczne
  • podział ryzyka - zapewniamy pełną odpowiedzialność za nasze działania - posiadamy polisę ubezpieczeniową na kwotę 10 mln zł
  • dobre relacje biznesowe, z entuzjazmem podchodzimy do realizacji zleconych zadań

Oferujemy możliwość znacznego obniżenia kosztów usług - odpis na PFRON

O nas

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA" Sp. z.o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, powstałą w lutym 1993 r. Obecnie jest jedną z największych firm świadczących usługi outsourcingowe. Jesteśmy postrzegani jako solidny partner o ustabilizowanej pozycji rynkowej.

KRS Nr 0000091569 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP: 867-00-10-269, Regon: 830170656 Koncesja MSWiA Nr L-0008/00   Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł

Świadczymy kompleksowe usługi:

  • ochrony osób i mienia,
  • instalacji i obsługi systemów zabezpieczeń technicznych,
  • utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych,
  • konwojowania wartości pieniężnych,
  • szkoleniowe, cateringowe, wypoczynkowe, rehabilitacyjne i reklamowe

W ciągu 25 lat funkcjonowania stworzyliśmy Grupę Kapitałową KARABELA. Zatrudniamy łącznie ponad 4300 pracowników.

Certyfikaty, rekomendacje i nagrody:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110:2016
  • Certyfikat Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
Zobacz naszą jakość

Zarząd

Zarząd Spółki jest dwuosobowy:

  Prezes Zarządu:
  •  Konrad Wolak

Wiceprezes:

  • Luiza Wolak

Prokurent:

  • Barbara Bednarczyk
  • Grażyna Figacz
  • Anna Snopkowska
  • Grzegorz Sowa

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!  

Ochrona fizyczna

  • Wykonujemy ochronę zakładów produkcyjnych, obiektów handlowych, biurowych, domów prywatnych itp.
  • Obecnie zatrudniamy ponad 700 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • Opracowaliśmy kilkadziesiąt planów ochrony obiektów oraz audytów bezpieczeństwa
  • Organizujemy kursy na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kierowników ds. bezpieczeństwa oraz kandydatów na służby porządkowe i informacyjne
  • Posiadamy własny Ośrodek Szkolenia Kadr oraz zaplecze treningowe

Zapewniamy profesjonalne wyposażenie pracowników ochrony:

  • broń palna
  • środki przymusu bezpośredniego
  • radiotelefony
  • telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe
  • przyciski antynapadowe
  • GPS
  • noktowizory
  • kamery samochodowe

W ramach usługi ochrony oferujemy:

  • bezpośredni nadzór wykonywany przez Rejonowego Szefa Ochrony
  • całodobowe wsparcie przez Grupy Interwencyjne oraz dyżurnych Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego
  • System Kontroli Pracy pracowników ochrony (Active Guard, Patrol)
  • Systemy Elektronicznego Rejestru Służby
  • Asysty przy otwieraniu i zamykaniu obiektów
  • Transport wartości pieniężnych
  • Depozyty kluczy

Monitoring z interwencją

  • Monitorujemy systemy SSWiN i p.poż. (ponad 7000 obiektów)
  • Wszelkie wydarzenia alarmowe są rejestrowane i archiwizowane
  • Świadczymy usługi wideoweryfikacji tj. zdalnego monitorowania obiektów poprzez kamery CCTV wraz z weryfikacją zdarzeń

Zapewniamy bezpłatnie:

  • doradztwo w zakresie systemów alarmowych
  • pomoc w doborze optymalnego sposobu ochrony
  • kosztorys systemu alarmowego
  • w przypadku podłączenia obiektu z istniejącym systemem alarmowym oferujemy przegląd zainstalowanego systemu przed podłączeniem obiektu do monitorowania

Oferujemy:

  • całodobowy monitoring systemów
  • odbieranie systemów testowych z obiektów
  • kontrolę załączeń i wyłączeń
  • bezpłatną ochronę fizyczną obiektu przez pierwszą godzinę od sygnału alarmowego (dla przypadku włamania)
  • prewencyjne oznakowanie obiektu chronionego

Montaż zabezpieczeń technicznych

W oparciu o posiadane wieloletnie doświadczenie i rozwiniętą bazę techniczną, możemy zaproponować szeroki zakres usług w zakresie montażu systemów zabezpieczeń elektronicznych. W naszej ofercie znajdują się:

1. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) Elementem nadzorczym jest centrala alarmowa, która odbiera i weryfikuje informację otrzymywaną za pomocą czujników ruchu rozmieszczonych na chronionym obiekcie. Bardziej zaawansowane centrale alarmowe współpracują także z innymi systemami np. z automatyką domu. Do wykrywania obecności  intruza służy szereg czujników, najbardziej popularne to: - Czujnik PIR – pasywny czujnik podczerwieni  wykrywający ruch, - Czujnik PIR+MW – czujnik dualny wykrywający ruch przy wykorzystaniu dwóch niezależnych zjawisk fizycznych: podczerwieni i fal mikrofalowych, - Czujnik magnetyczny – wykrywający przemieszczenie się dwóch magnesów względem siebie. Urządzenie to montuje się na drzwiach lub oknach, - Czujnik zbicia szkła – urządzenie wyposażone w mikrofony rejestrujące tony niskie i wysokie towarzyszące tłuczeniu szkła, - Ręczne przyciski – występują w formie pilotów bądź przycisków montowanych na stałe. Wciśnięcie przycisku generuje dowolny sygnał np. napad/pożar/potrzebna pomoc medyczna lub inny. Urządzenia oraz okablowanie zabezpieczone są na wypadek sabotażu (przecięcie przewodu lub otwarcie urządzenia alarmowego generuje alarmowy komunikat sabotażowy). Czujniki alarmowe mogą być wyposażone w technologię wykrywającą ich zasłonięcie. Całość systemu zasilana jest z dwóch źródeł : głównego i awaryjnego. Zainstalowany na danym obiekcie system alarmowy można podłączyć do USI. Stosowane przez nas urządzenia nadawcze przesyłają sygnał wykorzystując  łączność telefoniczną, radiową, GPRS lub GSM.

2. Systemy Telewizji Przemysłowej (CCTV) Głównym elementem systemu CCTV jest urządzenie rejestrujące (komputer/serwer, rejestrator cyfrowy). Urządzenie to umożliwia wizualizację i archiwizację zdarzeń z zainstalowanych kamer. Udostępnia również te materiały przy wykorzystaniu sieci internetowej, co za tym idzie dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca, w którym posiadamy dostęp do Internetu. Kamery możemy podzielić na dwa rodzaje: kamery stacjonarne - są zainstalowane na stałe i obserwują newralgiczne obszary, kamery obrotowe - te kamery można przemieszczać 360 stopni w poziomie oraz 180 stopni w pionie oraz dokonywać zbliżeń. Umożliwia to obserwację dużych obszarów. Kamery te mogą również obserwować sekwencyjnie zaprogramowane wcześniej obszary „poruszać się po tak zwanej trasie obserwacji”.Zapis z kamer odbywa się na twardych dyskach. Długość zapisu uzależniona jest od wielkości dysków oraz ich ilości.

Zapis realizowany może być na kilka sposobów: ciągle, po wykryciu ruchu, według harmonogramu. Najstarsze materiały zarejestrowane na dysku twardym są kasowane, a w ich miejsce nagrywane są nowe - zapis nie wymaga obsługi ze strony użytkownika. Nowe systemy CCTV oferują również opcję logiki, która może być wykorzystywana do szeregu rozwiązań  np.: potrafią zliczać ilość osób wchodzących do budynku, potrafią sprawdzać przy których półkach sklepowych klienci przemieszczają się najczęściej,  obserwują pozostawione przedmioty itp.

3. Systemy Kontroli Dostępu (SKD) System taki składa się z kontrolerów przejścia, których zadaniem jest nadzór nad ruchem w danym obszarze. Odczyt danych osobowych w systemie realizowany jest przez odpowiedni czytnik. Czytnik taki może odczytywać dane poprzez np. wprowadzenie kodu dostępu, zbliżenie karty identyfikacyjnej, weryfikację indywidualnych własności biometrycznych (odcisk palca, kształt dłoni, mapa cieplna twarzy itp.).Kontroler przejścia po odebraniu sygnału z czytnika decyduje czy dana osoba jest upoważniona do wejścia na dany obszar. Jeżeli tak, zwalniane są elementy blokujące wejście (bramki obrotowe, elektrozaczepy, szlabany), kiedy jest odmowa dostępu elementy blokujące pozostają zamknięte, ewentualnie generowane są sygnały informujące o próbie wejścia przez nieupoważnioną osobę. System umożliwia również przekazanie informacji ile osób znajduje się w danych obszarach zakładu, co może być niezwykle pomocne np. w sytuacji ewakuacji. Systemy takie często łączy się z systemami kontroli czasu pracy, co pozwala zweryfikować czy i o której godzinie pracownik rozpoczął pracę.

4. Systemy Kontroli Obwodowej Jeden z najnowocześniejszych systemów ochrony obiektów. System polega na montażu wzdłuż granic obiektu (np. na siatce) kabla sensorycznego lub wkopaniu w ziemię systemu opartego o detekcję elektromagnetyczną. Naruszenie kabla bądź pola powoduje alarm. System jest całkowicie niewidoczny, znajduje zastosowanie przy każdym typie gruntu, na każdej długości obwodu, w każdym obiekcie i na każdym terenie. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiadamy doświadczenie w montażu systemów kontroli obwodowej.

5. Systemy antykradzieżowe Systemy antykradzieżowe znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju obiektach handlowych takich jak butiki, sklepy muzyczne, a nawet hipermarkety. Możliwość zabezpieczenia praktycznie każdego produktu metkami lub plastikowymi klipsami przyczynia się do znacznej redukcji strat wynikających z kradzieży. Metka lub klips są wykrywane w bramce bez względu na ich ułożenie czy szerokość przejścia. W pobliżu klientów mogą być umieszczone nawet te towary, które tradycyjnie są eksponowane w zamkniętych witrynach. Niezawodność tych systemów pozwala w znacznie większym stopniu skoncentrować się na obsłudze klientów, wpływając jednocześnie na wzrost skutecznej sprzedaży oraz poprawę organizacji pracy.

6. Monitoring pojazdów GPS Nowoczesne systemy Monitorowania Pojazdów GPS obecnie funkcjonują w prawie każdym przedsiębiorstwie. Dla naszych Klientów proponujemy rozwiązania sprzętowe i logistyczne firmy Tekom. Urządzenie nadawczo odbiorcze zainstalowane w pojeździe odbiera dane: z satelit, z czujników zainstalowanych w baku pojazdu, z szyny CAN ewentualnie z przycisków napadowych. Pozwala to na zlokalizowanie obecności pojazdu, wykryciu kradzieży paliwa, próby uprowadzenia pojazdu itp. Oprogramowanie zarządzające flotą pojazdów umożliwia generowanie szeregu raportów, a tym samym na nadzór nad pojazdami. System może okazać się pomocny również w momencie kradzieży auta. Umożliwia przekazanie policji miejsca, w którym pojazd się znajduję lub punktu, w którym po raz ostatni zarejestrowano obecność skradzionego pojazdu.

7. Systemy antynapadowe System składa się z: radiolinii antynapadowej, pilotów antynapadowych oraz urządzenia monitorującego. Rozwiązanie to szczególnie przydatne jest w sytuacjach wystąpienia: zagrożenia życia, utraty zdrowia, wystąpienia okoliczności typu pożar, napad, wymuszenie, ponieważ sygnał z tego systemu jest przekazywany za pośrednictwem dyżurnego USI do służb medycznych i ratowniczych. 

8. Inne rozwiązania z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń mienia – domofony, szlabany, bramki obrotowe, siłowniki do bram, systemy dźwiękowe, depozyty kluczy, systemy p.poż. itp. Zapewniamy bezpłatnie: - doradztwo w zakresie systemów alarmowych, - pomoc w doborze optymalnego sposobu ochrony, - kosztorys systemu alarmowego.

Wideopatrol

Usługa wideopatrolu polega na sekwencyjnej obserwacji wizyjnej obiektu , terenu. Jej częstotliwość jest dopasowywana indywidualnie do oczekiwań Klienta. Za realizację usługi jest odpowiedzialny pracownik który to stacjonuje w Centrum Operacyjnym naszej firmy. W przypadku zaistnienia niepożądanej sytuacji, informacja o zagrożeniu jest przekazywana do grupy interwencyjnej, policji lub pracownika obiektu.

Sprzątanie obiektów

Profesjonalna dbałość o utrzymanie czystości i właściwą konserwację powierzchni oraz wyposażenia wnętrza pozwala uniknąć nadmiernych kosztów ponoszonych na ich renowacje i remonty. Wiemy jak pomóc naszym Klientom żeby zachować należytą estetykę oraz trwałości użytkowanych wnętrz.

Realizujemy usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach:  

  • Biurowych
  • Produkcyjnych
  • Handlowych
  • Magazynowych
  • Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • Hotelowych
  • i innych.

Mając na uwadze Państwa wygodę i zadowolenie stale rozszerzamy zakres usług, unowocześniając technologię wykonywanych prac oraz podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Nasza kadra kierownicza w zakresie usług sprzątania posiada Certyfikaty „Cleaning Consulting”. Jesteśmy zakładem o elastycznym systemie pracy, ponieważ rodzaj oraz czas realizacji usług sprzątania uzgadniamy z naszymi Klientami tak, aby nie zakłócały one godzin pracy i nie przeszkadzały w działalności danego obiektu. Każdorazowo przed rozpoczęciem usługi opracowujemy Harmonogram sprzątania, który uzgadniany jest wraz z przedstawicielem Zleceniodawcy. 

Do realizacji powierzonych zadań wykorzystujemy własne urządzenia czyszczące takie jak:  

  • odkurzacze przemysłowe, piorące,
  • automaty myjąco-czyszczące,
  • wieloczynnościowe wózki do sprzątania powierzchni, zmywania podłóg itp.

Posiadamy także możliwość zastosowania w obiektach automatycznych systemów dozujących. Używamy specjalistycznych środków czyszczących renomowanych firm. Wszystkie stosowne przez nas środki czystości posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny w  Warszawie. Posiadamy Karty Charakterystyki stosowanych środków. Na życzenie Zleceniodawcy, w obiektach o podwyższonym standardzie higienicznym, wykonujemy „Plany mycia i dezynfekcji”, a także opracowujemy „Harmonogramy utrzymania czystości zgodne z HCPP”.

Wykonujemy również pełny zakres dodatkowych, specjalistycznych usług, takich jak:  

  • doczyszczanie posadzek, wykładzin,
  • nakładanie powłok zabezpieczających,
  • pielęgnacja podłóg drewnianych (w tym: olejowanie),
  • pranie werticali,
  • pranie tapicerki i inne.
  • polimeryzacja powierzchni gładkich

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Świadczymy kompleksowe  usługi w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych.

Oferujemy:

  • mechaniczne zamiatanie powierzchni utwardzonych,
  • zmywanie ciśnieniowe parkingów oraz chodników,
  • koszenie i nawożenie trawników,
  • pielegnację krzewów ozdobnych oraz drzew,
  • odśnieżanie terenów utwardzonych,
  • usuwanie nawiasów śnieżnych i sopli,
  • odśnieżanie dachów;

Posiadamy niezbędne maszyny i urządzenia: ciągniki, kosiarki samojezdne, odśnieżarki, zamiatarki, podkaszarki, narzędzia drobne. Dzięki zleceniu nam usług utrzymania terenu zewnętrznego pozbywają się Państwo wielu problemów organizacyjnych związanych z: brakiem odpowiedniego sprzętu, brakiem przeszkolonego personelu, zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, absencją kadrową, naprawami sprzętu, zaopatrzeniem w sprzęt i narzędzia.

Spółki

KARABELA SERWIS Sp. z o.o.

Rzeszów 35-021, ul. Langiewicza 29

www.serwis.karabela.com.pl

P.U. SED-HUT S.A.

Kraków 30-969, ul. Ujastek 1

www.sed-hut.pl

HUT-PUS  S.A.

Kraków 30-969, ul. Mrozowa 1

www.hutpus.com.pl

PW KARABELA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Tarnów 33-100, ul. Aleja Piaskowa 10

www.karabela-malopolska.timi.pl

Ośrodek wypoczynkowy "KARABELA"

Rabka Zdrój 34-700, Zaryte 14

www.dw.karabela.com.pl

Kontakt

Siedziba firmy:

Ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 28 22, fax. 15 822 88 79

e-mail: biuro@karabela.com.pl